โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข ครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์

      โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข และครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท   เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2564  รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร […]

โรงเรียนบ้านไทร ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง

         โรงเรียนบ้านไทรนำนักเรียนตั้งแต่ระดับปชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้างสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง  โดยในโอกาสนี้ทางวัดป่าไทรทอ […]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าไทรทอง

           โรงเรียนบ้านไทร นำลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมพัฒนาวัดป่าไทรทอง  โดยให้นักเรียนร่วมผสมดินเพื่อการปลูกดอกไม้ภายใต้โครงการทำอุโมงค์ดอกไม้เ […]

มอบเกียรติบัตรผลสอบ RT ดีเด่น 100 คะแนนเต็ม

      โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบ RT ดีเด่น 100 คะแนนเต็ม ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่เด็กหญิงสุนิตา กมลเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน […]

Big Cleaning ป้องกัน Covid-19 รอบ 2

                โรงเรียนบ้านไทร ดำเนินการBig Cleaning บริเวณโรงเรียนและจุดที่ใช้งานร่วมกันของนักเรียนและบุคลากรเพื่อป้องกัน Covid-19 รอบ 2 เนื่องจากโรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การเฝ้ […]

ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

            โรงเรียนบ้านไทร ขอส่งความสุขท่านผู้มีเกียรติ และท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเนื่องในโอกาสวาระดถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านได้มีความส […]

ประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูวรางคณา สมพัว

            โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูวรางคณา สมพัว โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประกอบด้วย นายอุดม ตุนประโคน  […]

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560

               โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยการนำบุคลากรมาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักเกณฑ์ ว. 21/2560   นำโดยท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรีย […]

เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  โรงเรียนบ้านไทร เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านไทรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำน […]

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                  โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา เป็นประธานในพิธี  การประชุมดังกล่าวได้แจ้งหนังสือราชการ […]

ท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา พบนักเรียน

       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา  ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร โดยท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนในหัวข้อการเตรียมความพร้ […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร

               เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนจัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการการกาญจน์นิต สำเภา  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร  รายการนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายม […]

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการท่านใหม่

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไทร คณะบุคลากร ครู  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไทร ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร ด้วยความยิน […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมุทิตาอำลา และแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)

              โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมุทิตาอำลา และแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง (พรห […]

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมให้เกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเลี้ยงส่งแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมให้เกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเลี้ยงส่ง แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ครับ

ประเมินการพัฒนาการอย่างเข้มครูผู้ช่วย รอบที่สอง ครูจริญญา วงค์เมือง

        โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูจริญญา วงค์เมือง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประกอบด้วย นายอุดม ตุนประโคน    […]

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2562-2563

  โรงเรียนบ้านไทร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ของโรงเรียน โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี […]

โรงเรียนบ้านไทร รับนิเทศการอ่าน ไทย อังกฤษ

                    โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มา […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบรางวัลธงสีทอง จุดรับผิดชอบทำความสะอาดดีเด่นประจำเดือนกันยายน 2563

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบรางวัลธงสีทอง สำหรับนักเรียนแต่ละสายชั้นที่ได้รับรางวัลอันดับที่  1-3  อันดับแรกที่มีความรับผิดชอบในด้านการพัฒนาโรงเรียนตามบริเวณจุดท […]