กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านอรุณีวิโรจรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีด […]

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีไหว้ถือเป็นพิธีกรรมที่แสด […]

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบปใบรับรองผลการศึกษา และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน […]

โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณท่านบุญเกิด กองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา โอกาสที่ท่านให้เกียรติแวะมาเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งนำคณะครู นักเรียนมาแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับน้องๆป.6 โรงเรียนบ้านไทร

ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านไทรขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณครูไพศาล-คุณนวภัทร เนียมทอง และครอบครัว อดีตครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 8 ทุน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทร

ชมภาพกิจกรรม

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site เป็น On Hand วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565

         สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการคัดกรอง ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) ของนักเรียนในโรงเรียน ทำให้นักเรียน ครู ผู้ปกค […]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2564  กลางวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทน ฝึกระเบียบวินัย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดฐ […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านสิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้านไทร หมู่ 1 ตำบลบ้านไทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดการแข่งขันกีฬาส […]

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้นไทร จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ.แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภายในจังหวัด หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ เป็นสถานที […]

การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ในด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของนักเรียน ทั้งน […]

แสดงความยินดีครูอารดา บุญญาธิพิทักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเมืองปทุมรัตน์ (อนุบาลปทุมรัตน์) จังหวัดร้อยเอ็ด

    โรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับครูอารดา บุญญาธิพิทักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเมืองปทุมรัตน์ (อนุบาลปทุมรัตน์) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงเรียนดำเนินการส่งบุคลากรไปยังโรงเรียนแห่งใหม่ […]

คณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียน

โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณคณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 ที่มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์สำหรับนอกอาคาร และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียนทั […]

งาน”บูชาปูชนีย์บ้านไทร ร้อยดวงใจมุฑิตา” ครูวรินดา ทองศรีสุข

   โรงเรียนบ้านไทรจัดงาน ” บูชาปูชนียาบ้านไทร ร้อยดวงใจมุทิตา” แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการคุณครูวรินดา ทองศรีสุข โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน๙รูปจากวัดป่าไทรทอง และพิธีบายศรีสู่ข […]