ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานต้นสังกัด

 

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติและผลงาน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
CIO สพฐ.

 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

นางวิมลมาลย์ รินไธสง

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นางภานิชา อินทร์ช้าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายฉลาด สาโยธา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายพิชิต หอมหวล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 1,480 total views,  1 views today

Total Page Visits: 973 - Today Page Visits: 1