โรงเรียนจัดประชุมคณะครูของโรงเรียนบ้านไทรด้วยเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในระบบ DLTV และการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในพิธีการประชุม  ในการนี้ผู้อำนวยการได้มอบนโยบาย ในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและคุณครูพิเศษทุกสายชั้นบูรณาการจัดการเรียนรู้ และเตรียมเอกสารใบงานนักเรียนก่อนที่จะมีการเรียนการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ชมภาพกิจกรรมการประชุม

Total Page Visits: 187 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น