เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  โรงเรียน โรงเรียนต้อนรับศึกษานิเทศก์เฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  มาให้การนิเทศและติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนทุกคนให้การต้อนรับ ในการนี้คณะบุคลากรทุกคนรับการนิเทศแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อื่นๆจากศึกษานิเทศก์ด้วย ชมภาพกิจกรรมการนิเทศติดตาม

Total Page Visits: 157 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น