โรงเรียนบ้านไทร ดูแลช่วยเหลือ ติดตามการรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV

       โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มทำการเรียนการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้มีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า […]