โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มทำการเรียนการสอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยในวันนี้มีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนบ้านไทร ออกไปดูแลช่วยเหลือและติดตามการรับชมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผลจากการจัดกิจกรรมเบื้องต้นพบว่านักเรียนร้อยละ 90 ของโรงเรียน มีความพร้อมในการรับชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และสามารถเรียนในระบบออนไลน์ได้ โดยมีนักเรียนเพียงบางครอบครัวที่ไม่มีอุปกรณ์ และอุปกรณ์บางตัวไม่สามารถที่จะรับชมได้ ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือกับผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวมาเพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบต่อไป ส่วนผู้ปกครองที่ยังไม่มีความพร้อมโรงเรียนได้ดำเนินการรับข้อมูลบางส่วนเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 495 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น