โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์แรก โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดังกล่าวผู้อำนวยการได้แจ้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากมีการประชุม Conference ของคณะผู้บริหารที่ผ่านมาแนวปฏิบัติต่างๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ครูทุกสายชั้นสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Online ในสัปดาห์ที่ 1 ของการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบนี้ เพื่อจัดทำเป็นรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 303 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น