ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-2019)  ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุนเสมอภาคกองทุนเพื่อความเสมอภาคจึงได้ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนกองทุนเสมอภาคเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับเงินทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จึงให้โรงเรียนดำเนินการรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารการจัดการ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และบันทึกข้อมูลแบบใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนต่อไป

       บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนจัดพิธีการมอบทุนเสมอภาคดังกล่าวให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน 5 ราย โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในพิธีมอบและชี้แจงวัตถุประสงค์ของทุน  มีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าวข้างต้น  

ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 223 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น