ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2-3

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ สัปดาห์ที่ 2-3 ทางช่องทางต่างๆโดยมีคณะคุณครูออกพบปะนักเรียน ผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและช่วยเหลือนักเรียน ในกรณีที่เรียนแล้วยังไม่เข้าใจ รวมทั้งรับ-ส่ง […]