โรงเรียนบ้านไทร ประชุมคณะบุคลากร เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ DLTV ในสัปดาห์ที่ 3 โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดังกล่าวผู้อำนวยการได้แจ้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 หลังมีการประชุม Conference ของคณะผู้บริหารที่ผ่านมาแนวปฏิบัติต่างๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ครูทุกสายชั้นสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน Online ในสัปดาห์ที่ 2 ของการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบนี้ เพื่อจัดทำเป็นรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 104 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น