โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

       โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยมีท่านอุดม ตุนประโคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณามาตรการก […]

คณะครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ร่วมส่งตัวครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านไทร

           คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) นำโดยนายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู รวมส่งตัวครูเรวัฒ โสดาพรหม เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติรา […]