คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) นำโดยนายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู รวมส่งตัวครูเรวัฒ โสดาพรหม เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านไทร ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะบุคลากรของโรงเรียนบ้านไทร นำโดยนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยากาศการร่วมต้อนรับเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและเป็นกัลยาณมิตร โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรได้นำเสนอประวัติโดยย่อของโรงเรียนและแนะนำบุคลากรของโรงเรียนให้กับผู้มาส่งตัวครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ได้ทราบในโอกาสเดียวกันนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ในการแนะนำบุคลากรของโรงเรียนที่เดินทางมาร่วมส่งตัวคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ที่โรงเรียนบ้านไทรพร้อมมอบของที่ระลึก ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 143 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น