โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยมีท่านอุดม ตุนประโคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณามาตรการการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนทางศาสนาของโรงเรียนร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคปกติทั้งนี้ผลการประชุม มีการอนุมัติมาตรการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 2019  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการในการจัดมาตรการดังกล่าวให้สอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงสาธารณสุข 

       ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะบุคลากรของโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาและร่วมประชุมตลอดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าวด้วย ชมภาพกิจกรรม

 

Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น