โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่2 และประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นำโดยนายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานกรรมการเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 เป็นประธานคณะกรรมการ และมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสนี้โรงเรียนยังรายงานความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานมาตรการการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในด้านต่างๆของโรงเรียน
บรรยากาศการนิเทศเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มีการซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนนี้ การดูแลสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid 2019  ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 191 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น