สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 กำหนดจัดการประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 นั้น เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจผู้บริหารและครูผู้สอน และกำหนดให้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562   ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านไทรได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ เช่น รางวัลผลเฉลี่ยคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน  รางวัลผลการสอบ RT 100 คะแนน เป็นต้น ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 135 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น