โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 การนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบนโยบาย โดยมีมาตรการในการควบคุมป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) รวมทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีการรักษาความสะอาดในการนำ เจลแอลกอฮอล์มาบริการให้ผู้ปกครองได้ล้างมือ และลดเวลาในการประชุมให้เหลือน้อยที่สุด โดยเน้นปลอดภัยของผู้ปกครองและครูเป็นสำคัญ จากการประชุมผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการเตรียมความพร้อมกับการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษาเการศึกษา 2563  ชมภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

Total Page Visits: 124 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น