กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2563

     โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยคณะบุคลากรของโรงเรียนแนะนำนักเรียนไปร่วมถวายจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด โดยนักเรียนโ […]