โรงเรียนรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVI-19) ครั้งที่ 3 และประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 นำโดยนายมิตรชัย สุชาติสุนทร ประธานกรรมการเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 เป็นประธานคณะกรรมการ และมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนและการสอนชดเชยในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ชมภาพกิจกรรม

       บรรยากาศการนิเทศเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มีการซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนนี้ การดูแลสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid 2019  ชมภาพกิจกรรม

 

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น