โรงเรียนบ้านไทร เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านไทรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต  สำเภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรมาต้อนรับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนตั้งแต่เช้า และได้พบปะนักเรียนในการเปิดการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนนี้ รายการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยังให้เกียรติมอบหน้ากากผ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและคณะเครือข่ายผู้ปกครองจากโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ที่ได้ประสานงานและนำหน้ากากผ้ามามอบให้นักเรียนจำนวน 66 ชิ้นโดยได้กระจายตามห้องเรียนเพื่อเป็นหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้นำหน้ากากอนามัยมาใช้งานในช่วงเปิดภาคเรียน ชมภาพกิจกรรม

 

 

 

Total Page Visits: 294 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น