โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูวรางคณา สมพัว โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประกอบด้วย

    1. นายอุดม ตุนประโคน         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
    2. นางกาญจน์นิต สำเภา       ผู้อำนวยการโรงเรียน
    3. นางอาภารัตน์ สระแก้ว     ครูชำนาญการพิเศษ

การประเมินดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการเป็นอย่างดี

มภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 201 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น