โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข ครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์

      โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข และครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท   เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2564  รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร […]

โรงเรียนบ้านไทร ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง

         โรงเรียนบ้านไทรนำนักเรียนตั้งแต่ระดับปชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้างสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง  โดยในโอกาสนี้ทางวัดป่าไทรทอ […]