โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุรภาพในระดับเครือข่ายการศึกษาและระดับเขตพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรพล ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานคณะกรรมการ  และคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค  นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย   นางกาญจ์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร โดยโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับการประเมิน การประเมินผ่านไปได้ด้วยดี ชมภาพกิจกรรม 

Total Page Visits: 221 - Today Page Visits: 4

ใส่ความเห็น