ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1-6

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร ให้ความกรุณามาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน พร้อม […]