รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  นำโดยท่านฉลาด สายโยธา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3   ท่านมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม  ประธานเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4  ท่านภราดร ดีพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ   ท่านนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการประเมิน และต้อนรับคณะกรรมการชุดดังกล่าว นำโดยนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร  คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านไทรทุกท่าน เป็นการประเมินแบบกัลยาณมิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 76 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น