โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทร ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรร่วมจากคณะผู้ปกครอง ของโรงเรียนบ้านไทร โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกลในช่วงเช้า และเข้าฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สมรรถภาพ และพัฒนาการทางร้างกายทุกด้านสำหรับลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  โดยมีลูกเสือสามัญช่วยดูแลน้องสำรอง ในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมเข้าฐานผจญภัยของลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประเมินการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดกิจกรรมประสบผลสำเร็จและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 211 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น