โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 25ุ64  โดยมีนางกาญจน์นิตสำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรและคณะครู ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2563 ที่ผ่านมา  เช่นกันชี้แจงผลการจัดสอบ o-net  ที่มีคะแนนมากกว่าระดับประเทศทุกรายการ ผลการสอบ NT  นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ในระดับเครือข่ายการศึกษา ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ 87.2 เปอร์เซ็น พร้อมกันนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงถึงแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564  นี้ด้วย  ภายในกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนยังดำเนินการมอบเงินปันผลเงินออมจากการที่นักเรียนออเงินในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้แก่ผู้ปกครองและมอบเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงการเรียนในระบบ On Hand ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาด้วย  ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 873 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น