โรงเรียนบ้านไทร ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไทร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน จากโครงการดังกล่าว ให้ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน รายละ 2,000 บาทต่อคน

 

             โดยโรงเรียนสามรถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และส่งมอบเงินดังกล่าวครบ 100% ในการนี้โรงเรียได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดี ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

Total Page Visits: 1027 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น