โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณท่านบุญเกิด กองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา โอกาสที่ท่านให้เกียรติแวะมาเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งนำคณะครู นักเรียนมาแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับน้องๆป.6 โรงเรียนบ้านไทร

ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านไทรขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณครูไพศาล-คุณนวภัทร เนียมทอง และครอบครัว อดีตครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคี ได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 8 ทุน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไทร

ชมภาพกิจกรรม

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site เป็น On Hand วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565

         สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการคัดกรอง ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) ของนักเรียนในโรงเรียน ทำให้นักเรียน ครู ผู้ปกค […]