โรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ทุกท่านเข้าร่วม เพล็ตฟอร์ม  MOE Safety Center (เอ็มโออี เซฟตี้ เซ้นเตอร์ )

      ระบบ MOE Safety Center  คือ เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

คู่มือใช้งาน คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1PVLBKaBsj3NEPauln1dePYTzfOVEN3VR/view?usp=share_link

Total Page Visits: 1074 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น