การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในการนั้โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนจำนวน 24 คน จาก 9 รายการที […]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทน ฝึกระเบียบวินัย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจั […]