แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท

โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา ครูจริญญา วงค์เมือง ครูโชติกา บุตรดี ที่ได้รับรางวัลโลห์รางวัลครูดีศรีปราสาท เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566  ในการนี้คณะครูของโรงเรียนร่ว […]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านไทร ปี 2566

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากครูอรุณีย์ วิโรจน์รัตน์&nbsp […]

กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไทร

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันกิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565  โดยมีได้รับเกียรติจากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิลาวัลย์ รำจวญ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหม […]