ท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา พบนักเรียน

       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา  ได้พบปะนักเรียนหน้าเสาธง หลังจากย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร โดยท่านผู้อำนวยการพบปะนักเรียนในหัวข้อการเตรียมความพร้ […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร

               เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนจัดพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการการกาญจน์นิต สำเภา  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร  รายการนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายม […]

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการท่านใหม่

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไทร คณะบุคลากร ครู  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไทร ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร ด้วยความยิน […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมุทิตาอำลา และแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)

              โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมุทิตาอำลา และแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง (พรห […]

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมให้เกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเลี้ยงส่งแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมให้เกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ และเลี้ยงส่ง แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ครับ

ประเมินการพัฒนาการอย่างเข้มครูผู้ช่วย รอบที่สอง ครูจริญญา วงค์เมือง

        โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูจริญญา วงค์เมือง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประกอบด้วย นายอุดม ตุนประโคน    […]

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2562-2563

  โรงเรียนบ้านไทร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ของโรงเรียน โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี […]

โรงเรียนบ้านไทร รับนิเทศการอ่าน ไทย อังกฤษ

                    โรงเรียนบ้านไทรรับการนิเทศการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มา […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบรางวัลธงสีทอง จุดรับผิดชอบทำความสะอาดดีเด่นประจำเดือนกันยายน 2563

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบรางวัลธงสีทอง สำหรับนักเรียนแต่ละสายชั้นที่ได้รับรางวัลอันดับที่  1-3  อันดับแรกที่มีความรับผิดชอบในด้านการพัฒนาโรงเรียนตามบริเวณจุดท […]

โรงเรียนบ้านไทร ร่วมทำบุญออกพรรษา ณ วัดป่าไทรทอง

                โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนร่วมทำบุญออกพรรษา ณ วัดป่าไทรทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียนถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ร่วมถวายแด่พระสงฆ์ วัดป่าไทรทอง  ชมภาพกิจกรรม วันออกพรรษา หรื […]

โรงเรียนรับรางวัล IQA Aword ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

        โรงเรียนรับรางวัล IQA Aword ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางนางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยนายศักดิ์ชั […]

ให้ความรู้นักเรียนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

              ด้วยโรงเรียนบ้านไทรจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายเหิน จุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับความอนุเคาระห์ว […]

ประเมินการบริหารราชการ โรงเรียนบ้านไทร

         โรงเรียนบ้านไทร รับการติดตามการบริหารจัดการการบริหารราชการ โดยมีคณะกรรมการติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 นำโดย นายมิตรชัย สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทราราม […]

ชุมชน ตำบลบ้านไทร ร่วมพัฒนาสถานที่ภายในโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านไทรร่วมกับชุมชน บ้านไทร บ้านหนองทนง บ้านตังกอ ร่วมมือพัฒนาสถานที่ โดยนำสมาชิกในชุมชนมาร่วมกันถางป่าหลังโรงเรียน ตัดหญ้า พัฒนาความสะอาดภายในโรงเรียน ทั้งนั้เพื่อป้องกันโรคภยที่อาจจะ […]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยมีท่านอุดม ตุนประโคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุ […]

โรงเรียนดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ในด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของนักเรียน ทั้งน […]

โรงเรียนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

         ตามที่โรงเรียนได้รับหนังสือราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาได้รับแจ้งจากสำนักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนจึงได้ดำเนินกา […]

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีส่งมอบบ้านคืนความสุขให้ลูกสพฐ

      นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรร่วมพิธีมอบบ้าน “คืนความสุขให้ลูกสพฐ.” โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้จัดสรรบ้านให้นักเรียนที่มีฐานะยากจ […]

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ท […]