ขอเรียนเชิญทำบุญเรียน และงานมุฑิตาจิตครูวรินดา ทองศรีสุข

           โรงเรียนบ้านไทร ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญโรงเรียน ไว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และร่วมงาน “บูชาปูชนีย์บ้านไทร ร้อยดวงใจมุฑิตา ครูวรินดา ทองศรีสุข” เนื่องในโอกาสเกษ […]

เบิกจ่ายเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงกาารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

           โรงเรียนบ้านไทร ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไทร พร้อมด้วย […]

ผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไทร

ผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไทร จากการพัฒนาการศึกษาพร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านไทร ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนามากขึ้นและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลครูผู้ […]

ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คลิ๊กที่นี่เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

        โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 104 คน ผลการลงคะแนนเลือ […]

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีไหว้ถือเป็น […]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564

             โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 25ุ64  โดยมีนางกาญจน์นิตสำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรและคณะครู ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ […]

โรงเรียนนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                     โรงเรียนบ้านไทรต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับ โดยได้รับเกียรติจากท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการการัณยภาส เพ็งพันธ์. ผู้อ […]

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระบบ On site

                      โรงเรียนบ้านไทรเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยจัดการเรียนการสอนในระบบ on site  โดยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด  2019  โดยมีการกำหนดให้นักเรียนเ […]

กิจกรรมชุมชนร่วมใจ Big clearning day

              โรงเรียนบ้านไทรขอขอบพระคุณ ชุมชนชาวบ้านตำบลบ้านไทร ที่ร่วมเสียสละแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ เพื่อร่วมในกิจกรรม big cleaning day โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดี ในการร่วมใจการพัฒน […]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

           โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเ […]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

                  โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทร ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธ […]

พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

            โรงเรียนบ้านไทร  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ของโรงเรียน โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โรงเรียนไ […]

ประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไทร

             รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  นำโดยท่านฉลาด สายโยธา  รองผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ทดสอบระดับชาติ National Test (NT). นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

           โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมทดสอบระดับชาติ National Test (NT) โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรเป็นประธานศูนย์สอบ และได้รับเกียรติจากครูโรงเรียนวันเจริญให้เกียรติมาเป็นคณะกรรม […]