ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจาก On Site เป็น On Hand วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565

         สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการคัดกรอง ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) ของนักเรียนในโรงเรียน ทำให้นักเรียน ครู ผู้ปกค […]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2564  กลางวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทน ฝึกระเบียบวินัย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดฐ […]

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านสิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้านไทร หมู่ 1 ตำบลบ้านไทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดการแข่งขันกีฬาส […]

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้นไทร จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ.แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภายในจังหวัด หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ เป็นสถานที […]

การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านไทรดำเนินการตามโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ในด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของนักเรียน ทั้งน […]

แสดงความยินดีครูอารดา บุญญาธิพิทักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเมืองปทุมรัตน์ (อนุบาลปทุมรัตน์) จังหวัดร้อยเอ็ด

    โรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับครูอารดา บุญญาธิพิทักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเมืองปทุมรัตน์ (อนุบาลปทุมรัตน์) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงเรียนดำเนินการส่งบุคลากรไปยังโรงเรียนแห่งใหม่ […]

คณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียน

โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณคณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 ที่มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์สำหรับนอกอาคาร และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียนทั […]

งาน”บูชาปูชนีย์บ้านไทร ร้อยดวงใจมุฑิตา” ครูวรินดา ทองศรีสุข

   โรงเรียนบ้านไทรจัดงาน ” บูชาปูชนียาบ้านไทร ร้อยดวงใจมุทิตา” แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการคุณครูวรินดา ทองศรีสุข โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน๙รูปจากวัดป่าไทรทอง และพิธีบายศรีสู่ข […]

งาน”ร้อยเรียงรัก ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตา” เครือข่ายปราสาท 4 สพป.สร.3

โรงเรียนบ้านไทร ร่วมกิจกรรมงาน”ร้อยเรียงรัก ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตา”  โดยทางเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จัดขึ้น เพื่อมุทิตาคารวะบุคลากรในเคร […]

ขอเรียนเชิญทำบุญเรียน และงานมุฑิตาจิตครูวรินดา ทองศรีสุข

           โรงเรียนบ้านไทร ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญโรงเรียน ไว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และร่วมงาน “บูชาปูชนีย์บ้านไทร ร้อยดวงใจมุฑิตา ครูวรินดา ทองศรีสุข” เนื่องในโอกาสเกษ […]

เบิกจ่ายเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงกาารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

           โรงเรียนบ้านไทร ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไทร พร้อมด้วย […]

ผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไทร

ผลการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านไทร จากการพัฒนาการศึกษาพร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านไทร ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนามากขึ้นและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลครูผู้ […]

ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คลิ๊กที่นี่เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

        โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 104 คน ผลการลงคะแนนเลือ […]

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีไหว้ถือเป็น […]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564

             โรงเรียนบ้านไทรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 25ุ64  โดยมีนางกาญจน์นิตสำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรและคณะครู ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ […]