แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท

โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา ครูจริญญา วงค์เมือง ครูโชติกา บุตรดี ที่ได้รับรางวัลโลห์รางวัลครูดีศรีปราสาท เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566  ในการนี้คณะครูของโรงเรียนร่ว […]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านไทร ปี 2566

         โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากครูอรุณีย์ วิโรจน์รัตน์&nbsp […]

กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านไทร

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันกิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565  โดยมีได้รับเกียรติจากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิลาวัลย์ รำจวญ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหม […]

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในการนั้โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนจำนวน 24 คน จาก 9 รายการที […]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทน ฝึกระเบียบวินัย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจั […]

กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์ศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อควาเรียม

         โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา สวนสัตว์ศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ อควาเรียม โดยปัจจุบันทางสวนสัตว์ศรีสะเกษ มีพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมดหลายสายพันธุ์ แบ่ง […]

เชิญชวนรับรู้ การเข้าถึง และการปฎิบัติการใช้งาน Platform MOE Safety Center

โรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ทุกท่านเข้าร่วม เพล็ตฟอร์ม  MOE Safety Center (เอ็มโออี เซฟตี้ เซ้นเตอร์ ) ระบบ MOE Safety Center  คือ เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Mana […]

ประเมินอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2565

  โรงเรียนจัดกิจกรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ครูวิสันต์ พิมบุตร ครูอรวรรณ รัตนวรรณ ครูสิทธิศักดิ์ ศรีสวย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ […]

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของบุคลากรโรงเรียนบ้านไทร ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของบุคลากรโรงเรียนบ้านไทร ปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินดังกล่าว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 […]

โรงเรียนจัดกิจกรรม แซนโฎนตา ปี 2565

โรงเรียนจัดกิจกรรม แซนโฎนตา ปี 2565 วันแซนโฎนตา หรือ ไงแซนโฎนตา ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งในปี 2564 วันแซนโฎนตา ตรงกับวันนี้ (5 ตุลาคม) คำว่า “ไง” หมายถึง วัน คำว่า “แซน” หมายถึง การเซ […]

OIT

     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึ […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

         โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใ […]

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษา ปราสาท 4 ปีการศึกษา 2565

          โรงเรียนบ้านไทร ร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษา ปราสาท 4 ปีการศึกษา 2565 จัดโดยเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาค […]

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านอรุณีวิโรจรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีด […]

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565โดยมี นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย พิธีไหว้ถือเป็นพิธีกรรมที่แสด […]

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบปใบรับรองผลการศึกษา และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน […]