พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

                โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง ของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรา […]

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในการนี้ โรงเรียนบ้านไทร นำนักเร […]

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายการศึกษาปราสาท4 ตาเบากันตวจไทร

     โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเครือข่ายการศึกษา จัดโดยเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 ตาเบากันตวจไทร   ในการนี้ โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนจำ […]

กิจกรรมโครงการฟันใสยิ้มสวย และวันวิทยาศาสตร์ ปี 2566

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมโครงการฟันใส ยิ้มสวย เพื่อมอบความรู้ให้นักเรียนในการรดูแลฟัน ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยได้รับเกียรติจาก นายเหิน จุไรย์ นายกองค์การบริหาร […]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานใจพิธี โดยมีกิจกรรม […]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางอาภารัตน์ สระแก้ว  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นป […]

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566

          โรงเรียนบ้านไทรจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านอรุณี วิโรจรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นปร […]

กิจกรรมจิตอาสา และรับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วัดป่าไทรทอง

โรงเรียนบ้านไทรร่วมกิจกรรมจิตอาสา และรับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วัดป่าไทรทอง จำนวน 7 ทุน และนำนักเรียนดังกล้าวร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย    

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนบ้านไทร นำผู้กับกับลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธี  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทยนำโดยนางกาญจน์นิตย์ สำเภา ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านไทร นำคณะผู็บังคับบัญชาลูก […]

โรงเรียนจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทร นำโดยนางกาญจนน์นิต สำเภาผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลด้านครอบครัวของนักเรียนอย่างละเอียด ทั้งนั้เพื่อให้ได้ข้อมูลนัก […]

กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566   การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการโดยมีกิจกรรมในงานดังต่อไปนี้ กิจกรรมวันต่อต้านยา […]

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู ผู้สั่งสอนสรรพวิชาต่างๆ รวมทั้งได้แสดงความมุทิตาคารวะแก่ครูผู้สอนและเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์ตามธ […]

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ที่ได้รับตำแหน่งป […]

พ่นหมอกควันกำจัดยุง

โรงเรียนบ้านไทร ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการพ่นยาเพื่อป้องกันยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นในบริเวณห้องเรียนทุกห้องเร […]

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางกาญจน์นิตสำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรและคณะครู ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองของ […]

บริษัทเต็งหนึ่ง บริจาคชานม เฉาก๊วย ชาเขียวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไทร

บริษัทเต็งหนึ่ง บริจาคชานม เฉาก๊วย ชาเขียวให้นักเรียนโรงเรียนบ้านไทร เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนจัดพิธีอาลาครูสุเพียบเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนสหมิตรวิทยา อ.สังขะ

โรงเรียนจัดพิธีอาลาครูสุเพียบเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการโรงเรียนสหมิตรวิทยา อ.สังขะ  โดยมีคณะจากโรงเรียนสหมิตรวิทยา นำโดยนายวุฒิชัย ดวงพร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี […]

โรงเรียนร่วมต้อนรับครูเพ็ญนภา ยิ่งใจกล้า เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการ โรงเรียนบ้านไทร

โรงเรียนต้อนรับครูเพ็ญนภา ยิ่งใจกล้า เนื่องในโอกาสย้ายมาปฎิบัติราชการโรงเรียนบ้านไทร โดยมีนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านไทรร่วมให้การต้อนรับ พ […]

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านไทร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประ […]

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำปี

โรงเรียนบ้านไทร รับการติดตามการบริหารจัดการการบริหารราชการ โดยมีคณะกรรมการติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 นำโดย นายการัญภาส เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค ประธานคณะกร […]