• ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :บ้านไทร     ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :Bansai School
  • ที่อยู่ :หมู่ที่ 2 บ้านหนองทนง ตำบล :บ้านไทร อำเภอ :ปราสาท  จังหวัด :สุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ :32140
    โทรศัพท์ :-  โทรสาร :-
  • ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
  • วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14 มิถุนายน 2483
  • อีเมล์ : admin@bansai.ac.th  / Bansaisurin3@gmail.com
  • Website : www.Bansai.ac.th
  • FB : https://www.facebook.com/Bansai.Surin3

 

Loading

Total Page Visits: 1806 - Today Page Visits: 2