1. ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานต้นสังกัด

 

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ ดูดิง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

ดร.กมล รอดคล้าย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

นายพิชิต หอมนวล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

Loading

Total Page Visits: 2174 - Today Page Visits: 1