โรงเรียนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2564  กลางวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเสียสละอดทน ฝึกระเบียบวินัย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดฐานกิจกรรมแบ่งเป็น 

      ลูกเสือสำรอง มีฐานฝึกทักษะด้านต่างๆจำนวน 5 ฐานและกิจกรรมประกอบอาหารสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

    ลูกเสือสามัญ จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านลูกเสือขั้นสูงนักเรียนจำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ในช่วงเช้าและ 5 ฐานการเรียนรู้ในช่วงบ่าย  และมีการประกอบอาหาร กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เป็นต้น

      กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร ในฐานะผู้ผู้อำนวยการฝึก กองลูกเสือโรงเรียนบ้านไทร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 2724 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply