โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของบุคลากรโรงเรียนบ้านไทร ปีการศึกษา 2564  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินดังกล่าว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกอบด้วย

  1. นางกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
  2. นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์  ศึกษานิทเศชำนาญการพิเศษ  กรรมการ
  3. นางวราภรณ์ ทองเพชร ครูชำนาญการ  พิเศษ   กรรมการ

   การประเมินดังกล่าวบรรยากาศกัลยาณมิตร มีการให้คำแนะนำในการดำเนินการปฏิบัติการพัฒนางานตามข้อตกลง PA  อย่างถูกต้องและตรงประเด็น  ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

Total Page Visits: 1491 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply