การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

โรงเรียนบ้านไทร ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในการนั้โรงเรียนบ้านไทร นำนักเรียนจำนวน 24 คน จาก 9 รายการที่ชนะเลิศ จากการแข่งขันในระดับเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 ร่วมแข่งขันดังมีผลการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้     1 . การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6   เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1   และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ร่วมการแข่งขันระดับภาค ต่อไป      2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6  เหรียญทอง       3.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3  ได้ระดับเหรียญทองแดง       4. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ได้ระดับเข้าร่วม      5. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง    6. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6  ได้ระดับเหรียญเงิน    7. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3  ได้ระดับเหรียญเงิน    8. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทอง   9 . การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ระดับเหรียญทองแดง โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วมสร้างชื่อเสียงด้านงานวิชาการให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย             ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่g’bolbj’