โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมวันกิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ปีการศึกษา 2565  โดยมีได้รับเกียรติจากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิลาวัลย์ รำจวญ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ร่วมกิจกรรม และมีนางกาญจนนิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

         การจัดงานดังกล่วประกอบด้วยกิจกรรมการ แสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล คริสมาสต์ต้านโควิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ เนื่องในกิจกรรมวันคริสมาสต์  และการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเครือข่ายการศึกษาปราสาท 4 และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

       ทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากท่านอรุณีย์ วิโรจรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสิทธิพงษ์ หมั่นดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทร หมู่ 1  ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ที่ร่วมจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยอย่างดี  

ชมภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ 

Total Page Visits: 555 - Today Page Visits: 1

Leave a Reply