รวบรวมลิ้งค์ องค์กรที่ใจดีแจกแหล่งเรียนรู้ ที่ดีงามสำหรับเด็กๆและพ่อแม่

รวบรวมลิ้งค์ องค์กรที่ใจดี แจกแหล่งเรียนรู้ที่ดีงามสำหรับเด็กๆและพ่อแม่ ได้ใช้งานในช่วงนี้ 1. NASA ได้เปิด STEM @ Home ให้เด็กและผู้ใหญ่ได้ทำ Workshop ที่สามารถทำเองได้อยู่บ้านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับดา […]

ประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแจกเอกสารใบงานนักเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์

       โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในการนี้นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบนโยบายและมอบหมายให้ครูประจำชั้นดำเนินการประช […]

ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 มานิเทศและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  โรงเรียน โรงเรียนต้อนรับศึกษานิเทศก์เฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  มาให้การนิเทศและติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดก […]