พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2563  […]

โรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนบ้านไทร จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายในโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชมภาพกิจกรรม

ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ชี้แจงข้อมูลข้อราชการจากการประชุม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ชมภาพกิจกรรม

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ครั้งที่ 3

    โรงเรียนรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVI-19) ครั้งที่ 3 และประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะก […]

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2563

     โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยคณะบุคลากรของโรงเรียนแนะนำนักเรียนไปร่วมถวายจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด โดยนักเรียนโ […]

โรงเรียนบ้านไทร เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

               โรงเรียนบ้านไทรเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีมาตรการในการคัดกรองนักเรียนจากประตูโรงเรียนตั้งแต่การตรวจวัดไข้การคัดกรองเบื้องต้น และมีจุดสำหรับทำความสะอาดมือ มีเจลแอลกอฮอล […]