โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข ครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์

      โรงเรียนบ้านไทรขอแสดงความยินดีกับครูวรินดา ทองศรีสุข และครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีปราสาท   เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2564  รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร […]

โรงเรียนบ้านไทร ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง

         โรงเรียนบ้านไทรนำนักเรียนตั้งแต่ระดับปชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ถวายข้างสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ณ วัดป่าไทรทอง  โดยในโอกาสนี้ทางวัดป่าไทรทอ […]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าไทรทอง

           โรงเรียนบ้านไทร นำลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมพัฒนาวัดป่าไทรทอง  โดยให้นักเรียนร่วมผสมดินเพื่อการปลูกดอกไม้ภายใต้โครงการทำอุโมงค์ดอกไม้เ […]

มอบเกียรติบัตรผลสอบ RT ดีเด่น 100 คะแนนเต็ม

      โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบ RT ดีเด่น 100 คะแนนเต็ม ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่เด็กหญิงสุนิตา กมลเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน […]