โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                โรงเรียนรับการประเมินห้องเรียนคุรภาพในระดับเครือข่ายการศึกษาและระดับเขตพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายภัทรพล ติราวรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุก ประธานคณะกรรมการ  และคณะกรรมการประเม […]

ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ชมภ […]