คณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียน

โรงเรียนบ้านไทร ขอขอบคุณคณะจิตอาสา น้ำใจนี้เพื่อน้องปี 64 ที่มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์สำหรับนอกอาคาร และยังมีการเลี้ยงอาหารนักเรียนทั […]