โรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยคณะบุคลากรของโรงเรียนแนะนำนักเรียนไปร่วมถวายจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปยังวัดป่าไทรทองซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน ในเวลา 13.30 น หลังจากนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการถวายจตุปัจจัยและรับพรจากพระสงฆ์ เมื่อเวลา 14:00 น นักเรียนของโรงเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดโดยรอบ ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 214 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น