โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการแข่งขันชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษา 2563  โดยมีนายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลดังกล่าว

   การแข่งขันทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนบ้านไทรจัดกิจกรรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

  1. ระดับอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จัดกิจกรรมการแข่งขันระบายสีจากภาพที่เกี่ยวข้องกับวันภาษาไทย และกิจกรรมคัดลายมือ
  2.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ และกิจกรรมคัดลายมือ
  3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดกิจกรรมเรียงความ และกิจกรรมคัดลายมือ

          โดยการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนในโรงเรียน โดยผ่านการคัดเลือกและรับรางวัลชนะเลิศ   รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 42  รางวัล ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 95 - Today Page Visits: 3

ใส่ความเห็น