โรงเรียนบ้านไทรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบ RT ดีเด่น 100 คะแนนเต็ม ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่เด็กหญิงสุนิตา กมลเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทร ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 500 บาท   และคุณครูอาภารัตน์ สระแก้ว หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนบ้านไทร ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนดีเด่นดังกล่าวด้วย ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 368 - Today Page Visits: 6

ใส่ความเห็น