โรงเรียนบ้านไทร นำลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในการร่วมพัฒนาวัดป่าไทรทอง  โดยให้นักเรียนร่วมผสมดินเพื่อการปลูกดอกไม้ภายใต้โครงการทำอุโมงค์ดอกไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู้หัว ของวัดป่าไทรทอง ในการนี้ผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภา มอบหมายให้ครูอิสรา บุญญาธิพิทักษ์ ครูอารดา เสริมทรัพย์ ครูวรางคณา สมพัว และครูเรวัฒ โสดาพรหม นำลูกเสือเนตรนารี จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่าไทรทองดังกล่่าวด้วย ชมภาพกิจกรรม

Total Page Visits: 270 - Today Page Visits: 5

ใส่ความเห็น