โรงเรียนบ้านไทรต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รับ โดยได้รับเกียรติจากท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการการัณยภาส เพ็งพันธ์. ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโชค เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วย ท่านผู้อำนวยการภราดร ดีพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ  ท่านผู้อำนวยการประดับ สอดศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ การนิเทศติดตามเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ให้คำแนะนำในด้านต่างๆกับโรงเรียน ดูในการนี้มีท่านผู้อำนวยการกาญจน์นิต สำเภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทร และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ ชมภาพ กิจกรรม

Total Page Visits: 358 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น