สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการคัดกรอง ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (โควิด 19) ของนักเรียนในโรงเรียน ทำให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความเสี่ยงสูง ทางโรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากเดิมที่ดำเนินการจัดการเรียนในระบบ On Site  มาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ On Hand ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียน ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ อ่านประกาศโรงเรียน 

Total Page Visits: 2055 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น